COELO
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

NIEUWS

Nieuws

Klik hier voor alle nieuwsberichten van COELO

  • Essay Bestaanszekerheid en kwijtschelding decentrale belastingen 16 mei - Op 18 april organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) de Dag van de financiële verhoudingen 2024. De dag was gericht op bekostiging en bestaanszekerheid. Corine Hoeben en Dylan Jong schreven voor deze dag een essay over het belang van kwijtscheldingKwijtschelding Voor sommige gemeentelijke en waterschapsbelastingen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit houdt in dat een deel of de gehele heffing kan worden kwijtgescholden wanneer het inkomen en het vermogen onder bepaalde grenzen liggen. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf bepalen welke belastingen en heffingen onder het kwijtscheldingsbeleid vallen. van decentrale belastingen en de beleidskeuzes die gemeenten en waterschappenWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen. hierbij hebben en… Lees meer...
  • Huishoudens betalen gemiddeld 8 procent meer aan gemeente, provincie en waterschap 25 maart - Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 1.670 euro, 7,6 procent meer dan vorig jaar. Daarvan gaat 994 euro naar de gemeente, 201 euro naar de provincie en 475 euro naar het waterschapWaterschap Waterschappen vormen een aparte overheidslaag en zijn verantwoordelijk voor het watersysteem, de waterzuivering en in enkele gevallen voor het onderhoud van wegen.. De lasten variëren van 1.300 euro in Tilburg tot 2.766 euro in Bloemendaal. Dit blijkt uit de Atlas van… Lees meer...
  • Keuzes in het kwijtscheldingsbeleid door gemeenten 21 februari - Gemeenten kunnen kwijtschelding verlenen voor de gemeentelijke belastingen als het inkomen en vermogen van een huishouden laag genoeg zijn. Het rijk heeft de regels vastgesteld. Gemeenten hebben binnen deze regels enkele keuzemogelijkheden. Begin 2022 heeft COELO onderzocht welke keuzen gemeente maken in het kwijtscheldingsbeleid. In het rapport wordt onder meer onderzocht welke gemeenten gebruik maken… Lees meer...
  • Onderzoek paragraaf lokale heffingen in jaarrekeningen 2021 30 januari - Gemeenten moeten zowel in de begroting als in de jaarrekening verplicht de paragraaf lokale heffingenHeffing Belasting of bestemmingsheffing. opnemen. Hierin geeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. De paragraaf moet de volgende onderdelen bevatten: 1. de geraamde inkomsten; 2. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; 3. een overzicht op hoofdlijnen… Lees meer...

ONDERZOEK

stadhuisCOELO is het meest bekend door zijn Atlas van de Lokale Lasten (zie ook hieronder). Maar het COELO doet nog veel meer onderzoek naar de economie van de lagere overheden. Klik hier voor alle publicaties.

Klik hier voor een overzicht van een aantal interessante inzichten uit COELO-onderzoek.

COELO

Duisenberg Building

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ons onderzoek richt zich op gemeenten, waterschappen, provincies en woningcorporaties. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op. De stichting COELO heeft geen winstdoelmerk. (lees meer)

ATLAS LOKALE LASTEN

Atlas lokale lastenCOELO, het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten, publiceert sinds 1997 ieder jaar de Atlas van de lokale lasten. De atlas geeft een overzicht van de hoogte en ontwikkeling van belastingen en heffingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt in de Atlas van de lokale lasten de volgende informatie vinden:

– een landelijk overzicht van ontwikkelingen op macroniveau. Hier wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen: Wat is de gemiddelde stijging van woonlasten landelijk gezien? Hoe hoog zijn lokale belastingen in vergelijking met andere aan wonen gerelateerde belastingen? En als de woz-waarden stijgen, wat gebeurt er dan met de ozbozb De ozb staat voor onroerendezaakbelastingen. Er zijn drie tarieven: één op het bezit van een woning, één op het bezit van een ander soort pand (niet-woningen) en één op het gebruik van een niet-woning. De belasting bedraagt een percentage van de waarde van de woning of niet-woning (de woz-waarde).?

interactieve kaarten. Op deze kaarten is per gemeente, provincie of waterschap te zien is welke bedragen worden betaald voor belastingen en heffingen en wat de mutatie is ten opzichte van vorig jaar. Ook is bijvoorbeeld op kaarten te zien welk tariefsysteem gemeenten gebruiken voor de afvalstoffenheffingAfvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar. In steeds meer gemeenten betalen huishoudens echter een hoger bedrag naarmate ze meer afval produceren. en rioolheffingRioolheffing De rioolheffing is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om werkzaamheden in het gemeentelijke waterbeheer te bekostigen. De grootste watertaak voor gemeenten is het rioolbeheer. De rioolheffing kan van de eigenaar en/of van de gebruiker van een pand worden geheven. In de meeste gevallen is de rioolheffing een vast bedrag. In sommige gevallen is de rioolheffing afhankelijk van de waarde van de woning of van het waterverbruik.. Ook zijn kaarten opgenomen die weergegeven wat er in totaal wordt betaald aan gemeente, provincie en waterschap.

– de lokale lasten calculator. Met de Lokale lasten calculator is het mogelijk om de woonlasten in uw gemeente te berekenen en vergelijken met die van een andere gemeente.

– de benchmark van de gemeentelijke woonlastenGemeentelijke woonlasten De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten.. De benchmark vergelijkt de hoogte van de gemeentelijke woonlasten per provincie, en vanaf 2022, voor de G40 en G4.

rangnummers van gemeenten. De gemeente met de laagste woonlasten krijgt rangnummer 1. Er zijn afzonderlijke rangnummers voor woonlasten voor huurders en huishoudens met een koopwoning.

databestanden. In de excelbestanden vindt u de belangrijkste tarieven van en betaalde bedragen aan gemeenten, waterschappen en provincies.

Scroll naar boven